Tỉnh Sóc Trăng rà soát, công bố và công khai trên 60 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh
Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Để thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 và Công văn số 6828/VPCP-KSTT ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 31/10/2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành rà soát toàn bộ thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý, xác định những thủ tục hành chính nội bộ được rà soát và hoàn thiện điền biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính nội bộ theo quy định và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/01/2023. Sau khi nhận được biểu mẫu thống kê và tờ trình công bố từ các đơn vị, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổng hợp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh trước ngày 01/4/2023.

Quang cảnh người dân liên hệ thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành

Đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 60 thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh được công bố. Trong đó, có 23 thủ tục hành chính nội bộ cấp tỉnh, 24 thủ tục hành chính nội bộ cấp huyện và 13 thủ tục hành chính nội bộ cấp xã. Các thủ tục hành chính nội bộ này liên quan đến các lĩnh vực như Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... Quyết định cũng ban hành phụ lục kèm theo nội dung ghi rõ trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, địa điểm thực hiện, thời hạn giải quyết… đối với từng thủ tục hành chính nôi bộ. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã công khai danh mục và thông tin chi tiết về các thủ tục hành chính nội bộ này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ tại địa phương./.

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 38
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 928430
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.