Tổng số: 222
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
47/2024/NĐ-CP 09/05/2024 V/v quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia Tải về
724/QĐ-BTTTT 07/05/2024 V/v Ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát Tải về
01/2024/TT-BXD 06/05/2024 V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng Tải về
06/2024/TT-BNNPTNT 06/05/2024 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá Tải về
46/2024/NĐ-CP 04/05/2024 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Tải về
27/2024/TT-BTC 03/05/2024 V/v quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương Tải về
07/2024/TT-BKHĐT 26/04/2024 V/v quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu Tải về
05/2024/TT-TTCP 26/04/2024 V/v Quy định về mẫu Thẻ Thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra Tải về
11/2024/TT-BGTVT 26/04/2024 V/v quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới Tải về
253/QĐ-VPCP 26/04/2024 về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của VPCP trong kỳ 2019 - 2023ề việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của VPCP trong kỳ 2019 - 2023 Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.