Triển khai Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc trăng
Nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định hành chính, thủ tục hành chính không phù hợp, không cần thiết để cắt giảm thời gian, chi phí giấy tờ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; ngày 09/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Kế hoạch số 04).

(Ảnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 của cơ quan, đơn vị căn cứ trên Kế hoạch số 04. Trên cơ sở đó, tập trung thực hiện rà soát, chủ động phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan để mang lại hiệu quả cao, có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy định hành chính, thủ tục hành chính và văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, có các sản phẩm cụ thể theo quy định. Trong Kế hoạch cần xác định cụ thể tên thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan được rà soát; cơ quan thực hiện; thời gian thực hiện; căn cứ lựa chọn; xác định rõ các chỉ tiêu định lượng cụ thể về tỷ lệ cắt giảm số lượng thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đồng thời, quá trình rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tiến độ, mục tiêu đã đề ra, phải tiến hành đúng cách thức, tuân thủ phương pháp đánh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ đánh giá chất lượng rà soát của cơ quan, đơn vị; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 04, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 Theo Kế hoạch số 04, trước ngày 15/9/2023 tỉnh Sóc Trăng sẽ hoàn thành rà soát, đánh giá đối với 06 nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước, Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Kinh doanh bất động sản, Công chứng, Đường bộ và Văn hóa. Ngoài 06 nhóm thủ tục này, trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị nếu phát hiện thủ tục hành chính, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và gửi kết quả về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp theo quy định./.

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 111
  • Trong tuần: 2 289
  • Tất cả: 1224516
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.