Triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các quy định về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; ngày 04/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, tích hợp và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí khi thực hiện TTHC, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị trong việc cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ phận Một cửa của UBND huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu hoạt động kiểm soát TTHC phải cụ thể, thiết thực, các nhiệm vụ đề ra đầy đủ, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC của tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm với 11 nhóm công việc, bao gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; công bố, công khai, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC; kiểm soát việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; kiểm tra việc thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC; thực hiện truyền thông và nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Để đảm bảo công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 167
  • Trong tuần: 2 345
  • Tất cả: 1224572
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.