Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 và đẩy mạnh xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
Ngày 11/11/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 và đẩy mạnh xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước, tham dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng gồm: đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, Công an, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công và đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Ảnh: Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự được thông tin và quán triệt công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ; hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình, kết quả triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và nhiệm vụ triển khai Hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan cho biết, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản và chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình, chiến lược về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của từng cơ quan, đơn vị; thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính nội bộ; tổ chức rà soát, chuẩn hóa các chế độ báo cáo, chỉ tiêu, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; khẩn trương ban hành các văn bản quy định về chế độ báo cáo; tiếp tục thực hiện tốt các chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ cũng như hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành; cung cấp đầy đủ, kịp thời các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên hệ thống thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Đối với các nhiệm vụ nêu trên, ngày 31/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, để triển khai thực hiện trong thời gian tới và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm liên quan đến đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp./.

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 856
  • Tất cả: 836460
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.