Sóc Trăng hoàn thành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/01/2022, tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành việc rà soát, đánh giá và đề xuất cụ thể phương án đơn giản hóa đối với 12 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 08 lĩnh vực.

Nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, TTHC không phù hợp, không đáp ứng các nguyên tắc về quy định TTHC, UBND tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022, đối với 10 TTHC thuộc 07 lĩnh vực như: Hóa chất, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Công chứng, Lao động, tiền lương, Kinh doanh bất động sản, Đường bộ, Thành lập và hoạt động liên hiệp hợp tác xã.

Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác rà soát, tiếp tục đề xuất cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trong quá trình thực hiện nếu phát hiện quy định hành chính, TTHC có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, doanh nghiệp thì chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát, đánh giá TTHC theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

chính xác, kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện và đúng pháp luật.

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác rà soát, đánh giá TTHC, Văn phòng UBND tỉnh đã trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC theo tiến độ đã đề ra; phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thực hiện các Biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC, tính toán chi phí tuân thủ TTHC, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC và gửi báo cáo kết quả rà soát, đánh giá theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Sóc Trăng tại Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 31/8/2022), công tác rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, cơ bản đáp ứng mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Kết quả rà soát, tỉnh đã ban hành 08 Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 12 TTHC/10 TTHC (vượt chỉ tiêu đề ra) thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; với tổng chi phí tiết kiệm được 198.591.059 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt 24,74%, đạt 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 được kiến nghị xử lý.

Qua đó, các sở, ngành đã chủ động rà soát, đánh giá TTHC, quyết tâm phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra. Các phương án, sáng kiến đơn giản hóa tập trung vào những nội dung, như: kiến nghị bãi bỏ các thành phần hồ sơ, các nội dung thông tin không cần thiết gây phiền hà, tốn kém, mất nhiều thời gian thực hiện của người dân, doanh nghiệp trong mẫu đơn, mẫu tờ khai, quy định rõ cách thức thực hiện TTHC… Các phương án, sáng kiến đơn giản hóa TTHC cơ bản đảm bảo yêu cầu về chất lượng, nhằm đề xuất, kiến nghị các Bộ, ngành xem xét các quy định về TTHC đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện TTHC và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện TTHC./.

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 92
  • Trong tuần: 4 195
  • Tất cả: 588802
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.