Sóc Trăng triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 27/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1077/UBND-TTHC chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

    Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã. Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 thực hiện số hóa từ ngày 01/7/2022, đảm bảo tập trung hiệu quả thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

    Đồng thời chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp các cơ quan có liên quan triển khai quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Đặc biệt là tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 tại địa phương. Yêu cầu Công an tỉnh triển khai thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo lĩnh vực quản lý.

    Để giảm thời gian chờ đợi nộp hồ sơ thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký, nộp hồ sơ, nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. Chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền theo quy định; Ủy ban nhân dân cấp huyện đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định, để người dân không phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và đi lại thực hiện thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Trung tâm Phục vụ hành chính công


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 449
  • Trong tuần: 449
  • Tất cả: 764466
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.