Kết quả hoạt động năm 2021 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng
Trong năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận 76.130 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), kết quả đã giải quyết 75.111 hồ sơ, trong đó trả hồ sơ trước hạn và đúng hạn là 75.045 hồ sơ, chiếm 99,91%.

    Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành có liên quan, công tác tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Trung tâm năm 2021 đạt kết quả tích cực. Trung tâm tiếp tục phối hợp tốt với các Sở, ngành triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm và Quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết TTHC. Theo dõi, đôn đốc các quầy Sở, ngành tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đúng hạn, đúng quy định. Thường xuyên nhắc nhở công chức các Sở, ngành làm việc tại Trung tâm nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho tổ chức, cá nhân; qua đó đã không để xảy ra việc phiền hà, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC.

Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội tại Trung tâm PVHCC vào sáng ngày 07/02/2022

 

    Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm được thực hiện nhanh chóng, đúng thời gian, là nơi đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của 18 Sở ngành tỉnh, qua đó đã giúp giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, trong năm 2021, số hồ sơ trả đúng hạn và trước hạn chiếm tỉ lệ cao (99,91%, tăng 0,05% so với năm trước); số hồ sơ giải quyết trễ hạn tuy có xảy ra nhưng chiếm tỷ lệ thấp, chiếm 0,09% (giảm 0,05% so với năm trước); số hồ sơ trễ hạn hầu hết đều do nguyên nhân khách quan và đều thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân. Có 99,94% trên tổng số 5.416 ý kiến của tổ chức, cá nhân hài lòng với dịch vụ và thái độ phục vụ của nhân viên làm việc tại Trung tâm. 

    Việc triển khai thực hiện chuyển giao Bưu điện tỉnh tiếp nhận thay TTHC đối với 08 Sở ngành đã giúp các đơn vị sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực công chức một cửa tại đơn vị trong điều kiện các cơ quan đang thực hiện tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí quản lý, đồng thời góp phần đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh. 

    Trung tâm triển khai tốt các các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan theo quy định. Trong thời gian giãn cách xã hội, Trung tâm phối hợp với các Sở ngành tạo điều kiện cho công chức một cửa hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; giải đáp kịp thời, đầy đủ các vướng mắc của tổ chức, cá nhân thông qua các hình thức phù hợp, chưa để xảy ra tình trạng phiền hà.

    Bên cạnh đó, trong phối hợp thực hiện quy chế phối hợp còn một số hạn chế như: Số lượng hồ sơ trễ hạn có 66 hồ sơ (chiếm 0,09%), hầu hết do phải chờ kết quả phối hợp xác minh lý lịch tư pháp của các cơ quan liên quan, các trường hợp trễ hạn còn lại do cập nhật trên phần mềm không kịp thời nhưng thực tế trả kết quả đúng hạn. Số hồ sơ tiếp nhận qua hình thức trực tuyến tuy có tăng so với năm trước nhưng nhìn chung việc thực hiện còn mang tính hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất. Số hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí TTHC mức độ 4 còn thấp, trong đó có nguyên nhân người dân còn thói quen sử dụng tiền mặt và công tác hướng dẫn, tuyên truyền của các đơn vị chưa sâu rộng nên chưa khuyến khích, thu hút cá nhân, tổ chức. 

    Để tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm với các Sở, ngành Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 193/UBND-TTHC ngày 28/01/2022 về việc thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các Sở, ngành tỉnh. Theo đó, Trung tâm sẽ tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm như theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành tiếp nhận và giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền đúng thời hạn quy định; phối hợp với các Sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn, khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan tích cực triển khai việc thanh toán phí, lệ phí thực hiện TTHC không dùng tiền mặt tại Trung tâm. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết hồ sơ TTHC Trung tâm; nhắc nhở công chức một cửa các Sở, ngành nêu cao thái độ, trách nhiệm phục vụ và chất lượng phục vụ người dân nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất./.

                                                                           Trung tâm PVHCC

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 386
  • Trong tuần: 386
  • Tất cả: 764403
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.