Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

    Triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 14/01/2022, trong quý I, tỉnh đã ban hành 14 Quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ đối với 148 TTHC, đã tiếp nhận 18 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC, trong đó, đã giải quyết 08 phản ánh kiến nghị, đang xử lý 10 phản ánh, kiến nghị.

    Công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC, toàn tỉnh đã tiếp nhận 210.810 hồ sơ, giải quyết trước hạn, đúng hạn: 206.804 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,99%), quá hạn 24 hồ sơ (đạt tỷ lệ 0,01%), số hồ sơ đang giải quyết 3.982 hồ sơ.

    Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các văn bản của trung ương; đôn đốc hoàn thiện Cổng Dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đáp ứng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; phê duyệt các Quy trình phối hợp giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông áp dụng trên địa bàn tỉnh, các quy trình nội bộ giải quyết đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC thị xã Vĩnh Châu.

    Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tham gia vận hành, khai thác các hợp phần của Cổng Dịch vụ công quốc gia, quy trình số hóa kết quả giải quyết TTHC và các nhiệm vụ trọng tâm khác theo quy định của Quy chế Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục đôn đốc thực hiện tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện hiệu quả công tác thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

    Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh ngày càng đổi mới, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên, ngoài kết quả đạt được, công tác kiểm soát TTHC vẫn còn một số hạn chế như: Việc tổng hợp số liệu báo cáo kết quả giải quyết TTHC định kỳ trong Báo cáo kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ chưa thật sự hiệu quả; việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ còn gặp khó khăn do một số quy định chưa được hướng dẫn đầy đủ; chưa kết nối được với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an nên chưa thực hiện được việc định danh điện tử cá nhân, xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử theo quy định.

    Để đảm bảo công tác kiểm soát TTHC đạt chất lượng, hiệu quả, tỉnh đã đề ra phương hướng chỉ đạo thực hiện công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch của năm 2022./.

    Trung tâm PVHCC.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 587
  • Trong tuần: 587
  • Tất cả: 764604
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.