Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

    Nhằm triển khai thực hiện các quy định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đồng thời tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 14/01/2022 về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

Cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

    Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 tập trung 10 nhóm công việc: Công tác chỉ đạo điều hành; kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; công bố, công khai, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính; kiểm soát việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính; triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; kiểm tra việc thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; công tác truyền thông và nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức và chế độ thông tin báo cáo.

    Để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, là cơ sở chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị, địa phương. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, đảm bảo thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định. Văn phòng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Trung tâm PVHCC


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 387
  • Trong tuần: 387
  • Tất cả: 764404
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.