Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh, tăng cường thi hành pháp luật về khiếu nại
Ngày 05/12/2022, Thanh tra Chính phủ ban hành Báo cáo số 2144/BC-TTCP về thực hiện một số nhiệm vụ thi hành pháp luật về khiếu nại; theo báo cáo, công tác quản lý nhà nước về khiếu nại tại các địa phương vẫn nhiều tồn tại, hạn chế, do vậy, để đảm bảo thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ, chấn chỉnh trong lĩnh vực khiếu nại để công tác này được triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, ngày 03/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 438/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp, thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về khiếu nại. Cụ thể là:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm Công văn số 315-CV/TU ngày 11/11/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 3103/UBND-TD ngày 15/12/2021, Công văn số 4361/UBND-NC ngày 30/8/2022, Công văn số 16/UBND-NC ngày 06/01/2023 và Công văn số 114/UBND-NC ngày 18/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo, như: Đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân sách, thực hiện chế độ chính sách... Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khiếu nại và pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, nhất là đối thoại trực tiếp với công dân.

Khuyến khích các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân nắm về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao hiểu biết về quyền, nghĩa vụ của công dân. Chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về đất đai tại các địa phương có dự án, công trình trọng điểm đi qua.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; cập nhật đầy đủ, chính xác các vụ việc vào Hệ thống phần mềm quản lý về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại đối với thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố./.
Phòng Nội chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 584
  • Trong tuần: 584
  • Tất cả: 764601
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.