Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 họp tháo gỡ khó khăn
Ngày 10/8/2022, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, tiến độ và xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo - Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ quản 3 Chương trình - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Dân tộc báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của một số Sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 đã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện quan tâm triển khai một số nội dung sau:

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Sóc Trăng tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được phân công.

2. Các cơ quan chủ trì chương trình chủ động, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Đề nghị các cơ quan chuyên môn phụ trách các nội dung thành phần, dự án, tiểu dự án của 3 Chương trình khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm của từng ngành; trong đó, cần xác định mục tiêu, công việc, lộ trình và giải pháp cụ thể; lựa chọn nội dung, nhiệm vụ ưu tiên để tập trung chỉ đạo và bố trí đủ nguồn lực thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đến năm 2025.

4. Đề nghị Sở Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc địa phương hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của tiêu chí Quy hoạch đối với cấp xã và cấp huyện ở các mức độ đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nhất là đảm bảo tiến độ cho các đơn vị xã trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn năm 2022.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

- Khẩn trương chỉ đạo, kiện toàn hệ thống bộ máy tổ chức thực hiện Chương trình ở các cấp đồng bộ, thống nhất (Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã), có quy chế phối hợp công tác rõ ràng, hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả triển khai đồng thời 03 Chương trình mục tiêu quốc gia ở từng cấp, từng địa bàn cụ thể.

- Chủ động phối hợp 3 cơ quan chủ quản Chương trình rà soát, lập kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm của từng địa phương khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn; rà soát đối tượng, xác định mục tiêu, lộ trình và giải pháp cụ thể; lựa chọn nội dung, nhiệm vụ ưu tiên để tập trung chỉ đạo và bố trí đủ nguồn lực thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình năm 2022 cũng như cả giai đoạn 2021 - 2025. Khẩn trương hoàn thiện các danh mục đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia theo yêu cầu quy định.

6. Các Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương quyết tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2022 và đến năm 2025.

 

Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 4 139
  • Tất cả: 588746
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.