Sóc Trăng ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính theo quy định; ngày 20 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh
    Nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp để cắt giảm thời gian, chi phí, giấy tờ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ngày 20 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tổng số 13 thủ tục hành chính thuộc các nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về các lĩnh vực thủy sản; thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; quản lý hoạt động xây dựng; đấu giá tài sản; thi đua khen thưởng; việc làm; đất đai; đường bộ; văn hóa cơ sở; lưu thông hàng hóa và an toàn thực phẩm. 
Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh(Nguồn: http://baosoctrang.org.vn/)

    Để triển khai hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các sở, ban, ngành triển khai thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; tổng hợp kết quả rà soát; dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo các điều kiện cần thiết để hoàn thành việc rà soát theo đúng thời gian quy định và đáp ứng mục tiêu Kế hoạch đề ra.

    Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát triển khai thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; đánh giá chất lượng rà soát của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo tình hình kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, kiểm tra việc thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

    Dự kiến Kế hoạch triển khai thực hiện và hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2020.
Phòng Kiểm soát TTHC – Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 409
  • Trong tuần: 2 877
  • Tất cả: 457680
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.