Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng công bố kết quả chấm điểm đánh giá việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện quý III năm 2021

    Trong quý III năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) đã tiếp nhận 12.656 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó đã giải quyết 12.085 hồ sơ (chiếm 95,49 % trên tổng số hồ sơ tiếp nhận), trả hồ sơ trước hạn và đúng hạn là 12.083 hồ sơ (chiếm 99,98 %); có 8.694 hồ sơ tiếp nhận qua hình thức trực tuyến (chiếm 73,02 % trên tổng số 11.906 hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 đã tiếp nhận). Có 609 ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Trung tâm thông qua máy đánh giá mức độ hài lòng; kết quả có 100 % ý kiến của tổ chức, cá nhân hài lòng với dịch vụ và thái độ phục vụ của nhân viên tại Trung tâm.

    Trên cơ sở kết quả chấm điểm của các Sở, ngành vị theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm đã tổng hợp kết quả chấm điểm đánh giá đối với các cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thực hiện tại Trung tâm quý III năm 2021.

 

    Kết quả có 17/17 đơn vị đạt từ 15 đến 17 điểm và được phân loại là Xuất sắc, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn cao (chiếm 99,94%), hồ sơ trực tuyến của các đơn vị phát sinh nhiều hơn so với quý II (tăng 13,35%) do Trung tâm không tiếp nhận hồ sơ qua hình thức trực tiếp trong tháng 7, 8 năm 2021; tuy nhiên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trong quý III (12.656 hồ sơ) ít hơn 10.102 hồ sơ so với quý II (22.758 hồ sơ) do trong thời gian giãn cách xã hội.

    Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã thực hiện tốt các công tác như: giải quyết số hồ sơ TTHC trước hạn và đúng hạn chiếm tỉ lệ cao; tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn, khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (như Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội tỉnh…); công chức một cửa hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC đầy đủ, rõ ràng, thái độ phục vụ tận tình, có trách nhiệm. Đặc biệt một số đơn vị cải thiện điểm đánh giá so với các quý trước, trong đó có các chỉ số quan trọng như tỉ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thời gian giải quyết và thời gian thực hiện TTHC của cơ quan, đơn vị (như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế,…).

    Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo công khai, minh bạch, tăng tỉ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn. Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, khuyến khích gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và gia tăng tỷ lệ thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt. Hướng dẫn, tuyên truyền ứng dụng Zalo, tin nhắn SMS cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC tại Trung tâm, tăng số lượng người quan tâm theo dõi trang Zalo của Trung tâm./.

Trung tâm PVHCC


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 449
  • Trong tuần: 449
  • Tất cả: 487849
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.