Danh sách CBCCVC được cử đến làm việc tại bộ phận Một cửa

 
Danh sách CBCCVC do các cơ quan, đơn vị cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
 
STT Họ tên  Chức vụ  Đơn vị công tác  Số điện thoại  Ghi chú 
 1 Nguyễn Đoàn Phương Uyên  Nhân viên  Bưu điện Thành phố Sóc Trăng  02993879789  Trực lễ tân/hướng dẫn
 2 Võ Thị Thanh Thúy Nhân viên   Bưu điện Thành phố Sóc Trăng 0919857944  Quầy 2, 3 Sở Giao thông vận tải
 3 Diệp Thị Trúc Lê  Nhân viên   Bưu điện Thành phố Sóc Trăng 0978525929  Quầy 4 Sở Công thương
 4 Dương Lâm Thu Trang Nhân viên   Bưu điện Thành phố Sóc Trăng 0819712505  Quầy hỗn hợp 06 Sở: TTTT, KHCN, GDĐT, VHTTDL, LĐTBXH, Tài chính
 5 Trần Thị Nhung Viên chức  Bảo hiểm xã hội 0839005079  Quầy 5 BHXH
 6 Huỳnh Thị Lam Phương Viên chức  Bảo hiểm xã hội 0939300404  Quầy 6 BHXH
 7 Trần Hoàn Ngọc Viên chức  Bảo hiểm xã hội 0369993773  Quầy 7 BHXH
 8 Hồ Văn Cường Cán bộ  Công an tỉnh 0974477887  Quầy 18 CA
 9 Huỳnh Thu Mai Viên chức  Sở Y tế 0939826586  Quầy 25 SYT
 10 Nguyễn Thành Phúc Công chức  Sở Xây dựng 0388559556  Quầy 27 SXD
 11 Võ Thanh Trúc Công chức  Sở Tư pháp 0854592404  Quầy 17 STP
 12 Phạm Hứa Tường Vi Viên chức  Sở Tài nguyên và Môi trường 0987252572  Quầy 26 STNMT
 13 Võ Thị Đinh Lăng Viên chức  Sở Nông nghiệp và PTNT 0944380795  Quầy 28 SNN
 14 Tất Khải Thành Viên chức  Sở Nông nghiệp và PTNT 0918037206  Quầy 29 SNN
 15 Võ Thị Hồng Gấm Công chức  Sở Nội vụ 0911599009  Quầy 19 SNV
 16 Lê Đỗ Lan Hương Công chức  Sở Kế hoạch và Đầu tư 0816848383  Quầy 16 SKHĐT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 2 315
  • Tất cả: 1224542