Danh sách CBCCVC được cử đến làm việc tại bộ phận Một cửa

 
Danh sách CBCCVC do các cơ quan, đơn vị cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
 
 
 Họ tên: Trần Hoàn Ngọc  
 Đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng  
 Chức vụ: Nhân viên  
 Điện thoại:   
     
    Họ tên: Lê Thị Ngọc Nhi  
 Đơn vị: Sở Xây dựng  
 Chức vụ: Thanh tra viên - Phòng Thanh tra  
 Điện thoại: 0915 992 066  
     
   Họ tên: Phạm Hứa Tường Vy  
 Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường     
 Chức vụ: Viên chức - Văn phòng Đăng ký đất đai  
 Điện thoại:  
     
 Image id: 556091088  Họ tên: Võ Thanh Trúc  
 Đơn vị: Sở Tư Pháp   
 Chức vụ: Chuyên viên - Văn phòng   
 Điện thoại:   
     
   Họ tên: Trần Thị Nhung  
 Đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng  
 Chức vụ: Nhân viên  
 Điện thoại: 0839 005 079  
     
   Họ tên: Võ Thị Thanh Thúy   
 Đơn vị: Bưu điện tỉnh Sóc trăng  
 Chức vụ: Nhân viên   
 Điện thoại: 0919 857 944   
     
   Họ tên: Diệp Thị Trúc Lê  
 Đơn vị: Bưu điện tỉnh Sóc Trăng  
 Chức vụ: Nhân viên  
 Điện thoại:  
     
  
 Họ tên: Đỗ Thị Mai Chinh  
 Đơn vị: Bưu điện tỉnh Sóc Trăng  
 Chức vụ: Nhân viên  
 Điện thoại: 0968 465 426  
     
   Họ tên:Lê Đỗ Lan Hương  
 Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư  
 Chức vụ: Chuyên viên - Phòng Đăng ký kinh doanh  
 Điện thoại:   
     
   Họ tên: Võ Hoàng Đan  
 Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
 Chức vụ: Phó trưởng Phòng Khai thác phát triển NLTS - Chi cục Thủy sản  
 Điện thoại: 0947 617 495  
     
   Họ tên: Hồ Ngọc Ý  
 Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
 Chức vụ: Văn thư -Trung tâm Giống nông nghiệp  
 Điện thoại: 0975 294 990  
     
 Họ tên: Trần Quốc Ái  
 Đơn vị: Công an tỉnh  
 Chức vụ: Cán bộ - Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ  
 Điện thoại:   
     
   Họ tên: Hồ Văn Cường  
 Đơn vị: Công an tỉnh   
 Chức vụ: Cán bộ - Phòng Cảnh sát QLHC và TTXH  
 Điện thoại: 0974 477 887  
     
   Họ tên: Bùi Thị Mỹ Dung  
 Đơn vị: Công an tỉnh  
 Chức vụ: Cán bộ - Phòng Cảnh sát QLHC và TTXH  
 Điện thoại:   
     
   Họ tên: Võ Thị Hồng Gấm   
 Đơn vị: Sở Nội vụ  
 Chức vụ: Chuyên viên - Văn phòng  
 Điện thoại:   
     
   Họ tên: Dương Thị Cẩm Giang  
 Đơn vị: Sở Y tế  
 Chức vụ: Chuyên viên - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  
 Điện thoại:  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 489
  • Trong tuần: 4 066
  • Tất cả: 458869