Trung tâm Phục vụ hành chính công

     Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý của cá nhân, tổ chức về thái độ phục vụ, ý thức trách nhiệm, hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:
     1. Địa chỉ tiếp nhận: 
     - Tên cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
     - Địa chỉ liên hệ: Số 01, đường Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
     - Địa chỉ thư điện tử: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn.
     2. Số điện thoại đường dây nóng: 
     - Chánh Văn phòng: Ông Tôn Quang Hoàng; số điện thoại:  0918 939 817.
     - Phòng Hành chính - Tổ chức: Bà Đặng Hồng Bửu Ngọc, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức; số điện thoại: 0299 3622 225.

TB58-đuongaynongVP.pdf
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 101
  • Trong tuần: 2 279
  • Tất cả: 1224506