Thông tin liên hệ

VĂN PHÒNG UBND TỈNH SÓC TRĂNG
 
 
 
   Chánh Văn phòng
     - Họ và tên: Tôn Quang Hoàng 
     - Email: tqhoang@soctrang.gov.vn
 
   Phó Chánh Văn phòng
     - Họ và tên: Nguyễn Trọng Sơn 
     - Email: nguyentrongson@soctrang.gov.vn
   Phó Chánh Văn phòng
     - Họ và tên: Phạm Thanh Hai 
     - Email: pthai@soctrang.gov.vn
   Phó Chánh Văn phòng
     - Họ và tên: Trương Quốc Điền 
     - Email: tqdien@soctrang.gov.vn   Phòng Tổng hợp
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3826719
     - Email: phongth.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Kinh tế
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3821483
     - Email: phongkt.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Khoa giáo – Văn xã 
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3829155
     - Email: phongkhvx.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Xây dựng cơ bản
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3829566
     - Email: phongxdcb.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Nội chính
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3613761
     - Email: phongnc.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Hành chính – Tổ chức 
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 8822339
     - Email: phonghctc.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Quản Trị - Tài vụ 
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3826002
     - Email: phongqttv.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Ngoại vụ 
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3616002
     - Email: phongnv.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Tin học – Công báo
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3826985
     - Email: phongthcb.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3822519
     - Email: phongkstthc.ubnd@soctrang.gov.vn

   Ban Tiếp Công dân tỉnh 
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3623333
     - Email: bantcd.ubnd@soctrang.gov.vn

   
Trung tâm Phục vụ hành chính công
     -
Điện thoại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0299 3879789 - 0299 3889789
     - Điện thoại đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính: 0299 3899789
     - Email: Trungtampvhcc-soctrang@chinhphu.vn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 526
  • Trong tuần: 4 103
  • Tất cả: 458906