Thông tin liên hệ

VĂN PHÒNG UBND TỈNH SÓC TRĂNG
 
 
 
   Chánh Văn phòng (người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí)
     - Họ và tên: Tôn Quang Hoàng
     - Email: tqhoang@soctrang.gov.vn 
     - Điện thoại: 0918939817 
   
    Phó Chánh Văn phòng
     - Họ và tên: Trần Quốc Hưng 
     - Email: tranquochung@soctrang.gov.vn
 
    Phó Chánh Văn phòng
     - Họ và tên: Phạm Thanh Hai 
     - Email: pthai@soctrang.gov.vn
 
    Phó Chánh Văn phòng
     - Họ và tên: Trần Minh Thụ 
     - Email: tmthu@soctrang.gov.vn
 
   Phòng Tổng hợp
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3826719
     - Email: phongth.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3821483
     - Email: phongkt.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Khoa giáo – Văn xã 
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3829155
     - Email: phongkhvx.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Hạ tầng - Công thương
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3829566
     - Email: phongxdcb.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Nội chính
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3613761
     - Email: phongnc.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Hành chính – Tổ chức 
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 8822339
     - Email: phonghctc.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Quản Trị - Tài vụ 
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3826002
     - Email: phongqttv.ubnd@soctrang.gov.vn

   Phòng Ngoại vụ 
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3616002
     - Email: phongnv.ubnd@soctrang.gov.vn

   Ban Tiếp Công dân tỉnh 
     - Số điện thoại liên hệ: 0299 3623333
     - Email: bantcd.ubnd@soctrang.gov.vn

   
Trung tâm Phục vụ hành chính công
     -
Điện thoại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0299 3879789 - 0299 3889789
     - Điện thoại đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính: 0299 3899789
     - Email: trungtampvhcc@soctrang.gov.vn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 183
  • Trong tuần: 2 361
  • Tất cả: 1224588