Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Cơ cấu lãnh đạo
1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng. 
2. Chánh Văn phòng là người đứng đầu, lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; là chủ tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh.
3. Phó Chánh Văn phòng là người giúp Chánh Văn phòng, được Chánh Văn phòng phân công theo lĩnh vực công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng.
4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Cơ cấu tổ chức
Các đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gồm:
1) Phòng Hành chính - Tổ chức;
2) Phòng Quản trị - Tài vụ;
3) Ban Tiếp công dân tỉnh;
4) Phòng Ngoại vụ;
5) Phòng Tin học - Công báo;
6) Phòng Tổng hợp;
7) Phòng Kinh tế;
8) Phòng Xây dựng cơ bản;
9) Phòng Khoa giáo - Văn xã;

10) Phòng Nội chính;

11) Phòng kiểm soát thủ tục hành chính;

12) Đơn vị sự nghiệp công lập.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 và Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 511
  • Trong tuần: 4 088
  • Tất cả: 458891