Ngày 12/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Công văn số 1479/UBND-XD ngày 12/7/2022 chấn chỉnh, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 13363/BTC-ĐT ngày 23/11/2021 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành và Công văn số 3992/BTC-ĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Tài chính về việc công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021.

Thời gian qua công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều chuyển biến tích cực, các đơn vị đã có nhiều quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc đối với công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn tỉnh còn 378 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa phê duyệt quyết toán, trong đó có 264 dự án (chiếm 69,84%) vi phạm thời gian quyết toán theo quy định nên cần phải có giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn nữa để công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đúng quy định.

Nhằm phấn đấu đến hết quý II/2023, tỷ lệ dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng vi phạm thời gian quyết toán dưới 10%; đến năm 2024, không còn dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng vi phạm thời gian quyết toán, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị như sau:

(i). Yêu cầu các chủ đầu tư:

- Thực hiện nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành và thời hạn lập báo cáo định kỳ về tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin trong giai đoạn thẩm tra quyết toán.

- Thực hiện lưu trữ thông tin, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến dự án để phục vụ cho công tác quyết toán dự án hoàn thành được kịp thời và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực toàn bộ hồ sơ, số liệu báo cáo của đơn vị.

- Khẩn trương, đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, đủ điều kiện quyết toán nhưng chưa thực hiện quyết toán (đặc biệt là các dự án vi phạm thời gian quyết toán theo quy định); xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, tháo gỡ, báo cáo gửi về Sở Tài chính tổng hợp chung, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, xử lý dứt điểm theo quy định.

- Đối với những dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán nhưng chủ đầu tư, ban quản lý dự án có thay đổi về cơ cấu tổ chức (như sáp nhập, giải thể, bàn giao,…) thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa công việc phải có trách nhiệm phải thực hiện công tác quyết toán theo quy định.

- Công khai, xử lý các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

- Có trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đến cơ quan thẩm tra quyết toán và các đơn vị có liên quan; thực hiện thu hồi công nợ, thanh toán dứt điểm các chi phí có liên quan sau khi dự án được phê duyệt quyết toán theo đúng quy định.

(ii) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Đôn đốc các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo thẩm quyền, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến năm 2024 không còn dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng vi phạm thời gian quyết toán.

- Có biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

- Thực hiện báo cáo định kỳ tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đến Sở Tài chính theo đúng quy định.

(iii) Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính:

- Tập trung chỉ đạo bộ phận trực thuộc (phụ trách công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành) khẩn trương tổ chức thẩm tra kịp thời các dự án đã nộp hồ sơ đến Sở Tài chính; trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời tháo gỡ ngay.

- Kịp thời tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thanh toán các chi phí có liên quan sau khi dự án được phê duyệt quyết toán, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị thu hồi công nợ đảm bảo trong thời hạn quy định.

- Định kỳ hàng quý, công khai danh sách các dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán theo quy định tại khoản 3 Điều 52 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; đồng thời lập danh sách các đơn vị vi phạm gửi Sở Nội vụ để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thuởng đối với cá nhân, tập thể có liên quan.

- Thường xuyên tổng hợp, nắm sát tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra (đến hết quý II/2023, đến năm 2024); theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời chủ đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đưa công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các đơn vị.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định./.

 

Phòng Hạ tầng – Công thương

Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 620
  • Trong tuần: 620
  • Tất cả: 764637
Cơ quan chủ quản: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ: 01 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 822339 - 622225  Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.